O družbi
Proizvodnja
Storitve
Montaža
Reference
Kakovost
Varstvo okolja
Zaposlovanje
Kontakt
 
Impol Inotechna d.o.o.

Partizanska 38
SI 2310 Slovenska Bistrica

T +386 2 80 50 320
F +386 2 80 50 324

info@impol-inotechna.si
www.impol-inotechna.si
 
     
  nagovor direktorja
  zgodovina
  vizija
  lokacija
  proizvodni prostori
  usposobljenost zaposlenih in organiziranost
  tehnološka opremljenost
  ključni trgi
  certifikat
  Kakovost našega načrtovanja, proizvodnje, montaže in storitev potrjuje zaupanje, ki nam ga z novimi naročili vedno znova izkazujejo naši partnerji.  
 
   
   
Proizvodni prostori  
     
 

Izvrstna lokacija v Slovenski Bistrici je oddaljena od Ljubljane 90 km in meje z Avstrijo 39 km. Od avtoceste A1 smo oddaljeni le 3 km, kar nam omogoča odlične logistične povezave s celim svetom. Impol Inotechna razpolaga s pokritimi proizvodnimi prostori v velikosti 3500 m2 ter odprtimi prostori v velikosti 2000 m2 ter z višino hale do žerjavne proge v velikosti 7,5 m ter nosilnostjo žerjava do 35 t. Zaradi teh logističnih prednosti in umeščenostjo v središče Evrope smo idealni partner za kooperacije in proizvodnjo strojev, naprav in konstrukcij v aluminijski in jeklarski industriji, industriji strojev za obdelavo kovin, gradbeništva in gradbenih strojev.