O družbi
Proizvodnja
Storitve
Montaža
Reference
Kakovost
Varstvo okolja
Zaposlovanje
Kontakt
 
Impol Inotechna d.o.o.

Partizanska 38
SI 2310 Slovenska Bistrica

T +386 2 80 50 320
F +386 2 80 50 324

info@impol-inotechna.si
www.impol-inotechna.si
 
     
  nagovor direktorja
  zgodovina
  vizija
  lokacija
  proizvodni prostori
  usposobljenost zaposlenih in organiziranost
  tehnološka opremljenost
  ključni trgi
  certifikat
  Kakovost našega načrtovanja, proizvodnje, montaže in storitev potrjuje zaupanje, ki nam ga z novimi naročili vedno znova izkazujejo naši partnerji.  
 
   
   
Tehnološka opremljenost  
     
  Z lokalno računalniško mrežo v podjetju, ki je povezano z zunanjo internetno mrežo, razpolaga podjetje z AUTO-CAD postajami z ustrezno programsko podporo za vodenje proizvodnje, ki omogočajo nadzor in spremljanje izdelkov v celotnem procesu načrtovanja in proizvodnje. Podjetje ima možnost izdelave tehnične konstrukcijske dokumentacije na osnovi relevantnih osnutkov.

Podjetje razpolaga z v mrežo CAD-CAM povezanimi CNC strojev:
- novi WHN 105 CNC TOS horizontalno - vertikalni rezkalni stroj x/y/z 2000/1800/1300 mm z mizo dimenzij 1600 x 1400 mm
- CNC horizontalno vrtalno rezkalni stroj (X = 1800 m, Y = 1250, Z = 1250)
- CNC vertikalni vrtalni stroj (X = 750, Y = 500, Z = 500), horizontalno – vertikalni rezkalni stroj x/y/z 750/260/420 mm z mizo dimenzij 1550 x 315 mm
- CNC plamenski in plazemski razrez pločevin do 250 mm in ostali aparati za avtogeni in plazemski razrez materiala
- CNC stroj za razrez profilov do 350 x 500 mm
- najsodobnejši CNC laserski razrezovalni stroj
- stružnica z odmikom od 250 do 400 mm za dolžine do 2500 mm
- tračna žaga za razrez materiala do premera 380 mm
 
Klasični stroji, kot so:
- varilni agregati za TIG, MAG in elektroobločno varjenje
- Kontinuirani peskalni stroj za peskanje strojnih delov, jeklenih konstrukcij in profilov
- Horizontalno vrtalni stroj (X = 1100 x 900 x 900)
- Rezkalni stroj
- vrtalni stroj z dimenzijami 1250 x 1000 x 900 mm
- strojne škarje za pločevino do debeline 10 mm in širine do 3000 mm
 
Na razpolago je varilna oprema za varjenje ogljikovih in nerjavnih jekel ter aluminija za postopke TIG, MIG, MAG in elektroobločno varjenje.

Na razpolago je oprema za polaganje cevovodov in hidravličnih vodov na strojih in opremi in izdelavi hidroagregatov.

Proizvodna dvorana je dolga 100 m in široka 40 m, opremljena je s tremi mostnimi žerjavi nosilnosti 200/60/50 kN dvižne višine nad 7m

Podjetje ima veliko spričevalo (Eignungsnachweis) za izvajanje varilskih del po EN ISO 14555 in DIN 18800 (Teil 7 AB 5.6.2.).

Po končani izdelavi in montaži posameznih funkcionalnih sklopov vse naprave tudi preizkusimo tako po kakovosti kot tudi njihovi funkcionalnosti.

Impol Inotechna ima vzpostavljeno stalno poslovno sodelovanje z velikim številom podizvajalcev, kar naredi naše poslovne ponudbe učinkovitejše in zanimivejše za potencialne stranke.