O družbi
Proizvodnja
Storitve
Montaža
Reference
Kakovost
Varstvo okolja
Zaposlovanje
Kontakt
 
Impol Inotechna d.o.o.

Partizanska 38
SI 2310 Slovenska Bistrica

T +386 2 80 50 320
F +386 2 80 50 324

info@impol-inotechna.si
www.impol-inotechna.si
 
     
  nagovor direktorja
  zgodovina
  vizija
  lokacija
  proizvodni prostori
  usposobljenost zaposlenih in organiziranost
  tehnološka opremljenost
  ključni trgi
  certifikat
  Kakovost našega načrtovanja, proizvodnje, montaže in storitev potrjuje zaupanje, ki nam ga z novimi naročili vedno znova izkazujejo naši partnerji.  
 
   
   
Zgodovina  
     
  Družba Impol Inotechna d.o.o. izhaja iz Impolove industrijske tradicije s pričetki v letu 1825. Že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bila za potrebe Impola ustanovljena delavnica za proizvodnjo investicijske opreme. Velika večina strojev in naprav (peči, škarje, valjčne proge, žerjavi in drugo), ki obratujejo v Impolu, so bili izdelani v obratih za proizvodnjo investicijske opreme. S temi izkušnjami se je pričelo po letu 1985 sodelovanje s številnimi podjetji iz Avstrije, Nemčije, Švice in drugimi, za katere še danes izdelujemo raznovrstno industrijsko opremo. Leta 1991 je iz nekdanjega Impolovega oddelka Investicije nastala Impol Inotechna.