O družbi
Proizvodnja
Storitve
Montaža
Reference
Kakovost
Varstvo okolja
Zaposlovanje
Kontakt
 
Impol Inotechna d.o.o.

Partizanska 38
SI 2310 Slovenska Bistrica

T +386 2 80 50 320
F +386 2 80 50 324

info@impol-inotechna.si
www.impol-inotechna.si
 
     
  Zavezani smo okolju, v katerem delujemo. Z uvajanjem tehnoloških izboljšav neprestano težimo k racionalnejši rabi energije in vodnih virov.  
 
   
   
Varstvo okolja  
     
  Kot moderno proizvodno podjetje je Impol Inotechna zavezana trajnostnemu razvoju, tako s svojo družbeno odgovornostjo, zaposlovanjem in investiranjem kot tudi z varstvom okolja in naravnih virov. Z uvajanjem tehnoloških izboljšav neprestano težimo k racionalnejši rabi energije in vodnih virov, z izdelano strategijo ravnanja z industrijskimi odpadki pa v celoti zadovoljujemo kriterije zahtevne okoljske zakonodaje Evropske unije.

Impol Inotechna je z dolgoletnim sodelovanjem z zahtevnimi naročniki iz držav Evropske unije že tradicionalno zavezana smotrni rabi naravnih virov in naravi prijaznim načinom proizvodnje.