O družbi
Proizvodnja
Storitve
Montaža
Reference
Kakovost
Varstvo okolja
Zaposlovanje
Kontakt
 
Impol Inotechna d.o.o.

Partizanska 38
SI 2310 Slovenska Bistrica

T +386 2 80 50 320
F +386 2 80 50 324

info@impol-inotechna.si
www.impol-inotechna.si
 
     
  Ljudje so v našem podjetju vir znanja in izkušenj, ki jih v ustvarjalnem in pozitivnem delovnem okolju združujemo v prepoznavno kakovost naših izdelkov.  
 
   
   
Zaposlovanje  
     
  Več kot 100 zaposlenih, od tega 85 kvalificiranih delavcev v proizvodnji in več kot 15 visoko usposobljenih kadrov v načrtovanju, izdelovanju in montaži investicijske opreme zagotavlja našim kupcem izvedbo naročil skladno z dogovorjeno kakovostjo in postavljenimi terminskimi roki.

Posebno skrb Impol Inotechna namenja zadovoljstvu in usposabljanju zaposlenih, tako da z znanji in usposobljenostjo zaposlenih neprestano sledimo strokovnim trendom pri načrtovanju in izdelovanju investicijske opreme. Zaposlenim zagotavljamo ustvarjalno in pozitivno delovno okolje, ki je dovzetno za izboljšave in uresničenje inovativnih zamisli zaposlenih s širokimi možnostmi napredovanja.

Predstavite svoje prednosti, znanja in usposobljenost. Kot rastoče podjetje z nenehno potrebo po dobrih kadrih smo odprti za vaše ideje in predloge ter možne oblike sodelovanja.
Pišite nam na info@impol-inotechna.si.