O družbi
Proizvodnja
Storitve
Montaža
Reference
Kakovost
Varstvo okolja
Zaposlovanje
Kontakt
 
Impol Inotechna d.o.o.

Partizanska 38
SI 2310 Slovenska Bistrica

T +386 2 80 50 320
F +386 2 80 50 324

info@impol-inotechna.si
www.impol-inotechna.si
 
     
  nagovor direktorja
  zgodovina
  vizija
  lokacija
  proizvodni prostori
  usposobljenost zaposlenih in organiziranost
  tehnološka opremljenost
  ključni trgi
  certifikat
  Kakovost našega načrtovanja, proizvodnje, montaže in storitev potrjuje zaupanje, ki nam ga z novimi naročili vedno znova izkazujejo naši partnerji.  
 
   
   
Vizija  
     
  Glavni smoter družbe je zagotavljanje celovitih rešitev kupcu, ki vključuje vse za zadovoljstvo kupca z naročenimi in izvedenimi deli skladno s kakovostjo, za katero jamči Impol Inotechna. Na tej osnovi Impol Inotechna neprestano razvija in uvaja tehnološke kapacitete in znanja, ki razširjajo paleto možnosti za kupce, povečujejo kakovost proizvodnje, montaže in storitev ter izboljšujejo naravovarstvene vidike naše dejavnosti. Z uvajanjem tehnološko – informacijskih sistemov povečujemo obseg računalniško vodene proizvodnje in s tem kupcem zagotavljamo stalno kakovost pri nas izdelane investicijske opreme.