O družbi
Proizvodnja
Storitve
Montaža
Reference
Kakovost
Varstvo okolja
Zaposlovanje
Kontakt
 
Impol Inotechna d.o.o.

Partizanska 38
SI 2310 Slovenska Bistrica

T +386 2 80 50 320
F +386 2 80 50 324

info@impol-inotechna.si
www.impol-inotechna.si
 
     
  nagovor direktorja
  zgodovina
  vizija
  lokacija
  proizvodni prostori
  usposobljenost zaposlenih in organiziranost
  tehnološka opremljenost
  ključni trgi
  certifikat
  Kakovost našega načrtovanja, proizvodnje, montaže in storitev potrjuje zaupanje, ki nam ga z novimi naročili vedno znova izkazujejo naši partnerji.  
 
   
   
Nagovor direktorja  
     
  Impol Inotechna že desetletja uresničuje svoje poslanstvo – v vsakem trenutku in z vsemi znanji, usposobljenostjo in vrhunsko tehnološko opremljenostjo odgovoriti na zahteve naših kupcev. Uspešnost tega najbolje kaže izrazita, a stabilna rast našega podjetja, obseg in stalno usposabljanje naših zaposlenih ter neprestano vlaganje v tehnologijo, kar nam omogoča načrtovanje in izdelavo najzahtevnejše industrijske opreme za najzahtevnejše trge na svetu.

Odlikuje nas prilagodljivost, strokovno svetovanje naročnikom ter vrhunsko načrtovanje in izdelava želene industrijske opreme. Z mednarodno preizkušeno ekipo za najzahtevnejše montaže smo sposobni kakovostne implementacije industrijske opreme v proizvodne procese naših kupcev. Kakovost našega načrtovanja, proizvodnje, montaže in storitev potrjuje zaupanje, ki nam ga z novimi naročili vedno znova izkazujejo naši uveljavljeni partnerji.

To zaupanje je za vodstvo družbe in njene zaposlene tudi zaveza, da z neprestanim usposabljanjem in povečevanjem obvladovanih znanj, rednim vlaganjem v tehnološko opremo in njenim povezovanjem v sodoben informacijski sistem povečujemo kakovost in ne le sledimo, pač pa pogosto tudi narekujemo standarde v proizvodnji industrijske opreme.

Kot podjetje, ki že desetletja uspešno nastopa na najzahtevnejših trgih z večstoletno industrijsko tradicijo, veljamo za družbo z odprtim pogledom na svet. Kljub temu pa krepimo tudi svojo povezanost lokalnemu okolju, katerega del smo. To še posebej kaže naša skrb za okolje, racionalna raba energetskih virov in vode ter strogo ravnanje z industrijskimi odpadki, podvrženo najzahtevnejši naravovarstveni zakonodaji Evropske unije.

Vse to me utrjuje v prepričanju, da smo v Impol Inotechni skupaj z zaposlenimi, njihovimi znanji in ustvarjalnostjo, sposobni v vsakem trenutku upravičiti zaupanje naših kupcev. Še več – želimo si, da to zaupanje raste in da krepitev tega zaupanja pomeni tudi nenehno rast, kakovost in usposobljenost našega podjetja na globalnem trgu.

S spoštovanjem,

Ivan Strašek, univ.dipl.ing. strojništva
generalni direktor družbe